Synundersökning

Vi utför alla typer av undersökningar av dina ögon både för kontaktlinser eller till glasögon

Hur ögat fungerar

Ljus från föremål A fokuseras av hornhinnan och kristallinsen och bildar en upp och nedvänd bild på näthinnans ljuskänsliga celler. Information överförs som impulser från dessa celler till hjärnan via synnerven. Ljusmängden som kommer in i ögat regleras av iris. Pupillen är den svarta, runda öppningen med föränderlig storlek mitt i iris.

Detta är ett tecknat exempel på normal sfärisk syn.

Observera: Hjärnan omtolkar bilden och får den att bli rättvänd.

ec_anieye

 

Goda utsikter om förändringarna upptäcks i tid

Skulle undersökningen visa på någon form av ögonförändring som kan få konsekvenser för ditt framtida seende, får du en remiss för vidare undersökning och behandling. Är allt normalt och dina ögon ser friska ut, får du naturligtvis besked om det också.

En vanlig linskontroll för kontaktlinser kostar 500 kr. Vill du får du givetvis ett recept på dina värden.

Vill du prova kontaktlinser kostar det 600 kr. Då ingår undersökning, linser och instruktioner för att du skall kunna hantera dina linser samt ett återbesök inom 1 månad. Du får prova antingen månadslinser i en månad eller dagslinser i 10 dagar.

Önskar du prova Progressiva kontaktlinser kostar det 750 kr.

Linsundersökning

Optikern börjar undersökningen med övergripande frågor:

– Varför vill du undersöka dina ögon?

– Är det en rutinundersökning eller söker du hjälp för ett specifikt problem?

Det är av vikt att optikern får veta om du haft besvär med dina ögon, synen eller linserna, hur länge du haft dessa besvär, och om förändringarna skett snabbt eller långsamt.

Optikern behöver även få veta ifall ditt nuvarande hälsotillstånd inkluderar medicinering, om du är allergisk, har huvudvärk, eller har ärftliga ögonsjukdomar i släkten. Du får även frågor om dina nuvarande glasögon och kontaktlinser: Hur fungerar dessa? Finns de tillgängliga, ta gärna med dem. Du frågas även om vilka synbehov du har på ditt arbete och på din fritid.

Optikern undersöker dina ögon med hjälp av ett biomikroskop för att kunna se att ögonen är friska och att det är möjligt för dig att använda kontaktlinser.

Om du redan har kontaktlinser – kom gärna till undersökningen med linserna i ögonen – förutsatt att du är frisk och att du inte har besvär med linserna eller med dina ögon t.ex. ett rött öga. Optikern vill se hur linserna passar dina ögon och vilken synskärpa du får med dem. Är du ny kund hos oss – ta gärna med kontaktlinsförpackningarna, där finns värdefull information om linsernas namn, styrka och parametrar. Vidare undersöks om linsstyrkan är rätt och om det finns behov av eller önskemål om att byta till en annan linssort för att förbättra det för dig och dina ögon, t ex. öka syregenomsläppligheten.

Du kommer att vara delaktig i vissa tester under undersökningen i den mån du själv kan medverka, och blir ombedd att välja mellan olika glas som ger dig den klaraste avbildningen och bästa synskärpan. När rätt lins är tillpassad på dig och en slutkontroll genomförts där optikern godkänner bärandet av linsen, avslutas undersökningen med en linsordination. Optikern skriver remiss till ögonläkare vid behov. Allt journalförs i enlighet med journallagen.

Välkommen att öka dina chanser till en fortsatt god syn och ögonhälsa hos oss!

 

>> Läs mer om olika synfel här.