Ögonsjukdomar

Ögonsjukdomar är dessvärre inte helt ovanliga. Nedan beskrivs lite om de vanligaste ögonsjukdomarna och vanliga tillstånd som inte räknas till sjukdomar.

Bindhinneinflammation (konjunktivit)

En inflammation av bindhinnan, den vävnad som sitter på insidan av ögonlocket och som hjälper till att hålla ögonlocket och ögongloben fuktig. Virus, bakterier, irritationsämnen (schampo, smuts, rök, poolklor), sexuellt överförbara sjukdomar eller allergen (ämnen som orsakar allergier) kan alla förorsaka konjunktivit. Bindhinneinflammation som orsakats av bakterier, virus eller sexuellt överförbara sjukdomar sprids lätt från person till person, men utgör inte en allvarlig hälsorisk vid snabb diagnos; allergisk konjunktivit smittar inte. (Ref: WebMD)


Blefarit

En kronisk eller långvarig inflammation av ögonlocken och ögonfransarna. Det drabbar människor i alla åldrar. Bland de vanligaste blefaritorsakerna återfinns dålig ögonlockshygien, för stor oljeproduktion av ögonlockskörtlarna, en bakteriell infektion (ofta stafylokocker), eller en allergisk reaktion. (Ref: AOA)


Emmetropi

Ett tillstånd som vanligen kallas för “normalsyn” där ljusstrålar från avlägsna föremål fokuseras på näthinnan så att synen blir skarp och tydlig (20/20). (Ref: Contact Lens Council)


Färgblindhet eller försämrat färgseende

En icke specifik term för medfödd eller förvärvad försämring av förmågan att urskilja färg, vanligtvis röda och gröna färger, men ibland även blåa och gula. Det verkar som om fler män än kvinnor drabbas. Sju procent av alla män uppvisar denna brist medan endast cirka 0,5 % av alla kvinnor. Försämrat färgseende är inte en sjukdom eller ett degenererande tillstånd, även om förvärvat försämrat färgseende ibland kan vara ett tecken på andra hälsoproblem. (Ref: Contact Lens Council)


Glaukom

Ett tillstånd under vilket trycket inne i ögat förhöjs så mycket att det kan skada synnerven och leda till nedsättning av perifert seende eller blindhet. (Ref: Contact Lens Council)


Grumlingar i glaskroppen (”flugor”)

Små, delvis genomskinliga eller grumliga prickar eller partiklar i den genomskinliga, segflytande, geléaktiga vätska som finns i ögats glaskropp. De dyker upp som prickar i olika former och storlekar, trådliknande slingor eller spindelnät. Eftersom de finns inuti ögat förflyttar de sig med ögonen och det verkar som om de försvinner när man försöker titta rakt på dem. Prickarna orsakas ofta av små proteinfläckar eller annat material som fastnar när ögonen bildas innan födseln. De kan också vara ett resultat av att vätskan i glaskroppen försämras på grund av åldrande, eller av vissa ögonsjukdomar eller skador.


Hyperopi (långsynthet)

Personer med hyperopi (långsynthet) har svårt att se föremål på nära håll. Hyperopi (långsynthet) inträffar när ögongloben är för kort, från fram- till bakdel, eller när ögats fokuseringsmekanism är för svag, vilket leder till att ljusstrålar fokuseras bakom i stället för ovanpå näthinnan. (Ref: Contact Lens Council)


Katarakt

En smärtfri grumling i ögats lins. En katarakt blockerar ljusets väg från linsen till nervlagret (näthinnan) i ögats bakre del och kan förorsaka synproblem. (Ref: WebMD). En katarakt kan avlägsnas via ett kirurgiskt ingrepp och ersättas med ett intraokulärt linsimplantat, vilket reparerar synen.


Keratokonus

Är en synsjukdom som uppstår när den vanligtvis runda hornhinnan (ögats främre del) blir tunn och ojämn (konformad) i formen. Denna onormala form förhindrar det ljus som kommer in i ögat från att fokuseras på rätt sätt på näthinnan och orsakar förvrängt seende. (Ref: AOA)


Konjunktivit (bindhinnekatarr)

Kallas ofta för ”rött öga”. Det rör sig om en inflammation av bindhinnan, den vävnad som sitter på insidan av ögonlocket och som hjälper till att hålla ögonlocket och ögongloben fuktig. Virus, bakterier, irritationsämnen (schampo, smuts, rök, poolklor), sexuellt överförbara sjukdomar eller allergen (ämnen som orsakar allergier) kan alla förorsaka konjunktivit. Bindhinneinflammation som orsakats av bakterier, virus eller sexuellt överförbara sjukdomar sprids lätt från person till person, men utgör inte en allvarlig hälsorisk vid snabb diagnos; allergisk konjunktivit smittar inte. (Ref: WebMD)


Långsynthet (Hyperopi)

Personer med långsynthet (hyperopi) har svårt att se föremål på nära håll. Långsynthet (hyperopi) inträffar när ögongloben är för kort, från fram- till bakdel, eller när ögats fokuseringsmekanism är för svag, vilket leder till att ljusstrålar fokuseras bakom istället för ovanpå näthinnan. (Ref: Contact Lens Council)


Närsynthet (myopi)

Ett ärftligt, ibland stressrelaterat tillstånd som uppstår när ögongloben är för lång eller hornhinnan är för böjd. Resultatet är en oförmåga att se på långt håll. Den medicinska benämningen på detta tillstånd är myopi.


Näthinneavlossning

Inträffar när den sensoriska näthinnan lossnar från retinas pigmentepitel (RPE) och ögats innervägg. Vätska från ögat rinner in i mellanrummet mellan de två lagren, vilket separerar dem ytterligare. (Ref: WebMD)


Presbyopi

Ett tillstånd som uppstår när ögat åldras och börjar förlora en del av den elasticitet som krävs för att växla fokus mellan föremål på nära och långt avstånd. De flesta av oss börjar känna av dessa effekter i 45-årsåldern. (Ref: Contact Lens Council)


Synskärpa

Synskärpa uttrycks som en bråkdel (t.ex. 20/20) där täljaren betecknar testavståndet och nämnaren betecknar det avstånd på vilket en person med normal synförmåga kan läsa bokstäverna i tabellen.


Torra ögon

Torra ögon innebär att du inte producerar tillräckligt med tårar eller att du producerar tårar som inte är av rätt kemiska sammansättning. Ofta är torra ögon en del av det naturliga åldrandet. Torra ögon kan också orsakas av blink- eller ögonlocksproblem, läkemedel som antihistaminer, orala preventivmedel och antidepressiva medel, torrt klimat, vind och damm, allmänna hälsoproblem som artrit eller Sjögrens Syndrom samt av kemiska eller termiska brännskador på ögonen. Symptomen kan omfatta irriterade, kliande, torra, obehagliga eller röda ögon, en brännande känsla eller en känsla av att någonting främmande hamnat i ögat samt suddig syn. Överdrivet torra ögon kan orsaka skada på ögats vävnad, ärrbildning på hornhinnan (ögats främre skydd) och försämra synen samt göra det svårt att använda kontaktlinser. (Ref: AOA)